อาณาจักรสินค้าไอที Creationthai.COM สินค้าดี ราคาดี ฟรีจัดส่ง

Your Shopping Cart
รถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

   

You are here:

 

บริษัท เบลสด์ เวย์ จำกัด ผุ้บริหาร creationthai.com ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ของคนในสังคม ตั้งแต่สังคมระดับครอบครัว จนถึงระดับสังคมในระดับประเทศ และในการใช้ชีวิตของคนในสังคม สิ่งที่คนจะมีความสัมพันธ์กัน นอกเหนือจากสมาชิกในครอบครัวแล้ว คนที่อยู่นอกครอบครัว ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตคงไม่พ้น “เพื่อน” ซึ่งก็คือมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กัน การแบ่งปันทุกข์และสุขแก่กันและกัน หากทุกคนในสังคมเป็นเพื่อนกัน มีความตระหนักในความเป็นเพื่อนกันสังคมไทยของเรา ก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้าน เพื่อนที่โรงเรียน หรือสถานศึกษา เพื่อนที่ทำงาน เพื่อนที่อยู่ในสังคมประเทศชาติเดียวกัน ทุกคนแบ่งปันทุกข์และสุขแก่กันและกันในทุกกรณี ทุกคนในสังคมไทยนี้คงมีความสุขไม่ใช่น้อย

บริษัท เบลสด์ เวย์ จำกัด ผุ้บริหาร creationthai.com ผู้ ประกอบธุรกิจไอที ที่มีอายุขึ้นสู่ปีที่ 21 เห็นความสำคัญของความเป็นเพื่อนกันของคนในสังคม ถึงแม้ว่าเราจะเป็นองค์กรธุรกิจ แต่เราก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราได้อยู่ได้อาศัย ได้ทำกินในผืนแผ่นดินไทยผืนนี้ เรามุ่งมั่นที่อยากจะเห็นสังคมดี มีแต่ความเป็นเพื่อน แบ่งปันสุข และทุกข์แก่กันและกันของคนในสังคม เพื่อสังคมไทยจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ เป็นแผ่นดินที่มีแต่ความเป็นมิตร ถึงแม้ว่าสังคมทุกวันนี้จะทำให้คนในสังคมต้องระแวดระวังตนเอง เพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยก็ตาม

เพื่อนแบ่งปันเพื่อน (Friend share friends) เป็น โครงการที่ทำให้เพื่อนได้แบ่งปันกัน โดยเพื่อนสามารถแนะนำเพื่อนให้ซื้อสินค้าไอทีในราคาที่ได้ส่วนลดจาก ทางบริษัทฯ และเพื่อนที่แนะนำก็ยังได้มีโอกาสการทำธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุนสิ่งใดทั้งสิ้น โดยการรับส่วนแบ่งกำไรจากทางบริษัทฯ ในจำนวนที่เท่ากันกับเพื่อนที่ซื้อสินค้าจากทางเรา  โดยทางบริษัทฯ ยังคงมีผลกำไรบางส่วนจากการที่เพื่อนแบ่งปันกับเพื่อนแล้ว โดยบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับคำสั่งซื้อจากเพื่อน จัดส่งสินค้าให้กับเพื่อน ตามเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า รับชำระเงิน และจัดสรรส่วนแบ่ง ส่วนลดให้กับเพื่อนผู้แนะนำและเพื่อนที่ซื้อสินค้า

เพื่อน ที่แนะนำ จำเป็นต้องลงทะเบียนแนะนำเพื่อนที่ซื้อสินค้าจากท่านโดยยึดหลัก ผู้ใดลงทะเบียนก่อนผู้นั้นได้เพื่อนก่อน และเพื่อนที่ซื้อสินค้าจากท่านที่ลงทะเบียนว่าท่านเป็นผู้แนะนำแล้ว ไม่ว่าจะซื้อต่อไปอีกกี่ครั้ง เพื่อนผู้แนะนำก็ยังคงได้รายได้ที่ทางเราแบ่งปันให้ตลอดไป โดยบริษัทฯ จะโอนรายได้ให้แก่เพื่อนผู้แนะนำทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยลักษณะของเพื่อนผู้แนะนำ มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

1. เพื่อน ผู้แนะนำจะต้องไม่แนะนำเพื่อนที่เป็นหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่ทั้งหน่วยงาน รัฐ และเอกชน เพื่อป้องกันการทุจริตการจัดซื้อภายในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท เบลสด์ เวย์ จำกัดต่อต้านทุจริตภายในองค์กร

2. เพื่อน ผู้แนะนำต้องไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ ที่จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันกับบริษัท เบลสด์ เวย์ จำกัด ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม บริษัทฯ สนับสนุนให้คนทำงานจงรักภักดีกับองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่

สำหรับเพื่อนผู้ซื้อ ท่านจะได้รับส่วนลดซึ่งจะเป็นราคาที่ลดลงจากหน้า WebSite  ซึ่ง ท่านจะเห็นราคาซื้อของท่านในหน้า WebSite โดยเพื่อนผู้ซื้อสามารถขอเปลี่ยนเพื่อนผู้แนะนำได้โดยได้รับความยินยอมจาก เพื่อนผู้แนะนำ

ทั้ง เพื่อนผู้แนะนำและเพื่อนผู้ซื้อ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 สถานะ เนื่องจากท่านสามารถเป็นได้ทั้งเพื่อนผู้ซื้อและเพื่อนผู้แนะนำในคราวเดียว กัน

สำหรับผู้ที่ไม่มีเพื่อน ท่านสามารถเข้าไปหาเพื่อนได้ที่ Facebooth/creationthai

เพื่อนแบ่งปันเพื่อน เริ่มอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 เดือน 9 (กันยายน) 2558 นี้ โดยเริ่มจากสินค้าที่มีสัญญลักษณ์


ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อนผู้แนะนำ และเพื่อนผู้ซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


 


Creationthai dot Com ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม Web Site ของเรา และขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนสั่งซื้อสินค้าจากเราอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

Creationthai.COM จึงขอตอบแทนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านด้วยการจัดส่งสินค้าฟรีในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และเราจะพยายามปรับปรุงระบบการจัดส่งสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของท่านให้มากที่สุด เต็มกำลังความสามารถของเรา ที่เราสามารถจะทำให้แก่ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านได้ เพราะทุกท่านคือบุคคลที่สำคัญที่สุดของเราเสมอ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการจัดส่งสินค้าได้ที่เมนูการจัดส่งสินค้า หรือ Click ที่นี่

และวันนี้ ท่านสามารถทำใบเสนอราคาได้ด้วยตนเอง (DIY Quotation) สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอ ใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที ท่านก็สามารถได้ใบเสนอราคาเพื่อไปใช้สำหรับการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าได้ทันที หรือหากท่านต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดทำใบเสนอราคาให้แก่ท่าน ท่านสามารถกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา ซึ่งเราจะทำการจัดส่งใบเสนอราคาไปยังท่านในเวลาไม่เกิน 30 นาที (ในวันและเวลาทำการ) Click ที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ DIY Quotation

Creationthai.COM ได้มีการปรับปรุง พัฒนา Web Site ของเราอย่างต่อเนื่อง ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในเรื่องของราคาสินค้า ซึ่งจะสามารถตอบสนองผู้มีอุปการะคุณได้ทุกกลุ่ม ซึ่งทางเราได้แบ่งออกเป็น สมาชิกพิเศษ สมาชิกธุรกิจ และตัวแทนจำหน่าย โดยราคาของแต่ละกลุ่มจะแสดงให้เห็นหลังจากที่ท่านมีการ Login เข้าสู่ระบบแล้ว

หากท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อเราอย่างไรบ้าง อย่ารอช้ากรุณาแนะนำเราได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อโดย Click Menu ติดต่อเราใน Menu ด้านบน หรือโทร.02-644-9511-2, 089-135-7248, 089-135-7236, 086-374-3439 ,087-694-4848 Fax: 0-2748-8472 Email :
CLOAKING , CLOAKING
ก็ได้เช่นกัน


 
Bitdefender Mobile Security for 1 user (EN11311011-EN)
Bitdefender Mobile Security for 1 user (EN11311011-EN)
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 232.71

Bitdefender Total Security 2015 for 10 user (TB11051010-TH)
Bitdefender Total Security 2015 for 10 user (TB11051010-TH)
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 2,615.89

Bitdefender Total Security 2015 for 5 user (TB11051005-TH)
Bitdefender Total Security 2015 for 5 user (TB11051005-TH)
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 1,868.22

Bitdefender Total Security 2015 for 3 user (TB11051001-EN)
Bitdefender Total Security 2015 for 3 user (TB11051001-EN)
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 933.65

HP78 Ink Cartridge C6578D Tri-Color
HP78 Ink Cartridge C6578D Tri-Color
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 1,700.00
TP-Link MC112CS WDM Media Converter
TP-Link MC112CS WDM Media Converter
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 2,180.00
ASUS RT-AC66U AC1750 Dual-Band Wireless Gigabit Router
ASUS RT-AC66U AC1750 Dual-Band Wireless Gigabit Router
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 5,285.00
Brother LC-38BK Black
Brother LC-38BK Black
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 865.00
HP 503A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (Q7582A)
HP 503A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (Q7582A)
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 6,130.00
HP EliteDesk 800 G1 (E4U42PA#AKL) Small Form Factor PC
HP EliteDesk 800 G1 (E4U42PA#AKL) Small Form Factor PC
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 24,900.00
HP LaserJet P2035 Printer (CE461A)
HP LaserJet P2035 Printer (CE461A)
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 12,720.00
Linksys X3500 N750 DUAL-BAND ROUTER WITH ADSL2+
Linksys X3500 N750 DUAL-BAND ROUTER WITH ADSL2+
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 4,940.00
Linksys E1700 N300 WIRELESS ROUTER
Linksys E1700 N300 WIRELESS ROUTER
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 2,180.00
Acer Aspire TC605-474G1T00MGi/T035 (DT.SRQST.035) Desktop PC
Acer Aspire TC605-474G1T00MGi/T035 (DT.SRQST.035) Desktop PC
ราคา (ยังไม่รวม VAT) 21,300.00
ป้ายโฆษณา

รายการสินค้า


รายการสินค้าทั้งหมด


ค้นหาแบบละเอียด

ลืมรหัสผ่าน?
ลืมชื่อผู้ใช้ของคุณ?
ไม่มีบัญชีผู้ใช้? ลงทะเบียน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 383 บุคคลทั่วไป ออนไลน์